Facebook

công ty cổ phần bình điền - mekong

Công ty cổ phần Bình Điền - MeKong

Công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa với tên gọi là Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong từ ngày 5 tháng 5 năm 2008 theo quyết định số 157/QĐ.TC-BĐ của Công ty Phân bón Bình Điền. Tên viết tắt tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - MEKONG

Xem thêm