Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

ĐẦU TRÂU BIHOPPER 270 EC

ĐẦU TRÂU BIHOPPER 270 EC

* Tính năng
- Đặc trị: Trừ nhện đỏ hại chè và rệp sáp hại cà phê.
- Thành phần: Abamectin 20 gam/ lít + Petroleum oil 250 gam/ lít.
* Công dụng:
Có thể trị các sâu ăn lá, rệp muội, bọ phấn trắng …

* Hướng dẫn sử dụng    
- Phun 0,2 – 0,4 lít/ ha, lượng nước phun 400 – 500 lít/ ha cho trừ nhện đỏ.
- Pha thuốc với nồng độ 0,08 – 0,1% phun cho trừ rệp sáp hại cà phê.
- Thời gian cách ly 7 ngày.