Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

BĐ-MK 20-7-5+TE cà phê mùa khô

BĐ-MK 20-7-5+TE cà phê mùa khô


* Tính năng
- Thành phần: Nts 20%, P2O5hh 7%, K2Ohh 5% + TE (MgO, B, Zn)

* Công dụng:
- Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê mùa khô. Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch.
- Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý.
- Tăng năng suất và chất lượng cà phê.

* Hướng dẫn sử dụng
- Cà phê mùa khô: bón 250 – 300 kg/ ha/ lần, kết hợp các lần tưới nước.
- Các cây trồng khác: bón 250 – 350 kg/ ha/ lần, bón trước khi ra hoa kết hợp với các lần tưới nước.