Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

ĐẦU TRÂU BI – SAD 30 EC

ĐẦU TRÂU BI – SAD 30 EC

* Tính năng
- Đặc trị: Trừ sâu cuốn lá hại lúa.
- Thành phần: Emamectin benzoate 30 gam/ lít.
* Công dụng:
- Có thể trị được sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang hại rau, đậu…, nhện gié hại lúa.

* Hướng dẫn sử dụng    
- Phun 70 – 100 ml/ ha, lượng nước phun 400 – 500 lít/ ha.
- Thời gian cách ly 7 ngày.