Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH NỔI BẬT CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - MEKONG

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2009 Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, xây dựng   Công Đoàn vững mạnh

Số: 01/QĐ-CĐHCVN Do Công đoàn – Tập đoàn hóa chất Việt Nam cấp ngày 12/01/2010.

 2010 Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, xây dựng   Công Đoàn vững mạnh

Số: 322/QĐ-CĐCT Do Công đoàn - Bộ Công Thương cấp ngày 27/12/2010.

 2011 Bằng khen của Bộ Công Thương

Quyết định số 2039/QĐ-BCT Do Bộ Công thương cấp ngày 20/04/2012.

 2012 Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, xây dựng   Công Đoàn vững mạnh

Số: 02/QĐ-CĐCT Do Công đoàn – Bộ Công thương cấp ngày 02/01/2013.

 2012 Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

Số: 27/QĐ-TLĐ Do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Cấp ngày 03/01/2013.

 2014 Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tặng cờ: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014

 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong