Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

BĐ-MK  Đầu Trâu  18-8-6 + TE

BĐ-MK Đầu Trâu 18-8-6 + TE


* Tính năng
- Thành phần: Nts 18%, P2O5hh 8%, K2Ohh 6% + TE (MgO, B, Zn)

* Công dụng
- Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê và hồ tiêu mùa khô. Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch.
- Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý.
- Tăng năng suất và chất lượng cà phê và hồ tiêu.

* Hướng dẫn sử dụng
- Cà phê mùa khô: bón 250 – 300 kg/ ha/ lần, kết hợp các lần tưới nước.
- Hồ tiêu mùa khô: bón 200 – 300 g/ trụ/ lần, bón trước khi ra hoa kết hợp với các lần tưới nước.