Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

ĐẦU TRÂU HCMK 7

ĐẦU TRÂU HCMK 7

HỮU CƠ TRICHODERMA + TE

* Tính năng

Dạng phân: dạng bột và dạng viên.

- Chủng loại phân: Phổ rộng, chuyên cà phê hồ tiêu, chuyên thanh long. 

- Thành phần: Hữu cơ 18%, Nts 2%, P2O5hh 2%, K2Ohh 1%, CaO 0,05%, MgO 0,15%, B 300ppm, Zn 500 ppm, Cu 300 ppm, độ ẩm 30%.

- Nấm đối kháng Trichoderma sp 1 x 106 Cfu/ gam.

* Công dụng:

- Giúp đất tơi xốp, tăng hiệu quả hấp thu phân vô cơ của cây trồng.

- Tăng sức chống chịu với thời tiết bất thuận.

- Phân giải nhanh chất hữu cơ thành thức ăn cho cây. 

- Giúp cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch, cấy trồng. 

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

* Hướng dẫn sử dụng
     - Lúa, bắp: bón lót, thúc 300 –  400 kg/ ha/ lần.
     - Rau các loại, hoa: bón lót 200 – 300 kg/ ha, bón thúc 200 – 300kg/ ha/ lần.
     - Cây ăn trái (xoài, sầu riêng, nho, cam quýt…): bón lót 0,5 – 1kg/ gốc, bón thúc 1 - 2kg/ gốc/ lần.
     - Thanh long: Năm thứ 1 bón 0,5 – 1kg/ trụ/ lần, bón 2-3 lần/ năm. Năm thứ 2 trở đi bón 1 – 2kg/ trụ/ lần, bón sau mỗi lần thu hoạch.
     - Cây công nghiệp (chè, cao su…) bón lót, thúc 300 – 500 kg/ ha/ lần.
     - Hồ tiêu: bón lót, mới trồng 1 - 2kg/ trụ, thời kỳ kiến thiết cơ bản 2 - 3kg/ trụ, bón 3 - 4 lần/ năm; thời kỳ kinh doanh 3 – 4kg/ trụ/ lần, bón 3 – 4 lần/ năm.
     - Cà phê: bón lót, mới trồng 2 - 3kg/ gốc; thời kỳ kiến thiết cơ bản  2 - 3kg/ gốc/ lần, bón  3 - 4 lần/ năm; thời kỳ kinh doanh 3 – 4 kg/ gốc/ lần, bón 3 – 4 lần/ năm.