Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

IMCHLORAD 350 EC

IMCHLORAD 350 EC

* Tính năng
- Đặc trị: Sâu cuốn lá hại lúa và rệp sáp hại hồ tiêu.
- Thành phần: Imidacloprid 50 gam/ lít + Chlorpyrifos Ethyl 300 gam/ lít.   
* Công dụng:
- Có thể trị được sâu đục thân lúa, mọt hại cà phê, sâu xanh, bọ trĩ, bọ xít, rầy chổng cánh, rầy thánh giá….

* Hướng dẫn sử dụng    
- Phun 0,3 lít/ ha, lượng nước 400 – 500 lít/ ha, phun khi sâu cuốn lá tuổi 1 - 2.
- Pha nồng độ 0,06% trừ rệp sáp hại hồ tiêu.