Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

PRODIFAD 300 EC

PRODIFAD 300 EC

* Tính năng
- Đặc trị: Bệnh lem lép hạt lúa và bệnh rỉ sắt cà phê.
- Thành phần: Propiconazole 150 gam/ lít  + Difenoconazole 150 gam/ lít.
* Công dụng:
- Có thể trừ được bệnh đốm lá đậu, thán thư cây ăn trái, khô vằn lúa…

* Hướng dẫn sử dụng    
- Phun 0,2 – 0,3 lít/ ha phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa, lượng nước 400 – 500 lít/ ha.
- Pha nồng độ 0.07 – 0,11% phun trừ bệnh rỉ sắt cà phê.

Sản phẩm cùng danh mục