Liên hệ

công ty cổ phần bình điền - mekong

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NHÀ MÁY PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BÌNH ĐIỀN - MEKONG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỂN – MEKONG
NHÀ MÁY PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

- Tên chi nhánh : NHÀ MÁY PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BÌNH ĐIỀN - MEKONG
- Địa chỉ : Lô A10.1 đường D3, khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- Ngành, nghề kinh doanh
     + Kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
     + Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón
     + Sang chai, đóng gói bao bì phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
     + Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
     + Sản xuất các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh vi lượng
- Mục tiêu và quy mô
     + Sản xuất phân bón vô cơ quy mô 50.000 tấn/năm
     + Sản xuất phân bón hữu cơ quy mô 50.000 tấn/năm
     + Sang chiết, đóng gói bao bì phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quy mô 900 tấn/năm

Nguồn: Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong

Bài liên quan