ĐẦU TRÂU BĐ – MK 15-15-15+TE

Giá: Liên hệ

TĂNG TRƯỞNG MẠNH – TĂNG NĂNG SUẤT

* Thành phần: Nts 15 %; P2O5hh 15 %; K2Ohh 15 %; TE (CaO, MgO, Zn)

* Công dụng:

– Đặt biệt cho giai đoạn nuôi trái sầu riêng, thúc lớn trái không bị sượng.
– Giúp cây phục hồi nhanh, ra rễ mạnh, nảy chồi lá nhanh.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Liên hệ