ĐẦU TRÂU MK 02 16-6-18+TE

Giá: Liên hệ

CHUYÊN CÂY ĂN TRÁI MK – SR 102

* Thành phần: Nts 16 %; P2O5hh 6 %; K2Ohh 18 %; CaO 1 %; TE (MgO, B, Cu, Zn)

* Công dụng:

– Sản phẩm tan hoàn toàn, dinh dưỡng hấp thu nhanh.
– Đặc biệt không gây sượng trái sầu riêng.
– Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho các loại cây ăn trái trong thời kỳ nuôi trái, thúc trái lớn nhanh đến thu hoạch.
– Lớn trái nhanh, mẫu mã đẹp.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng các loại cây ăn trái.
Liên hệ