ĐẦU TRÂU MK CASIBO CHUYÊN CAO SU – MÍA – KHOAI MÌ

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN NPK CAO CẤP

SINH TRƯỞNG MẠNH – TĂNG NĂNG SUẤT

* Thành phần: Nts 16 %; P2O5hh 10 %; K2Ohh 6 %; CaO 1 %; SiO2 1,5 %

* Công dụng:
– Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho mía, khoai mì, các loại đậu, cây điều, cao su,… trong giai đoạn cây con, sau thu hoạch, ra hoa, đậu trái và nuôi trái non.
– Thúc đẩy nảy chồi, ra cành lá, cây sinh trưởng khỏe.
– Tạo bộ rễ khỏe, củ lớn, đậu trái nhiều, trái lớn nhanh, to hạt, tăng lượng mủ, tăng sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Liên hệ