MK_VI KHOÁNG SINH TRƯỞNG CÀ PHÊ MÙA KHÔ

Giá: Liên hệ

* Thành phần: Nts 17 %; P2O5hh 8 %; K2Ohh 6 %; MgO 2 %; TE (B, Cu, Zn)

* Công dụng:

– Tan cực nhanh, cung cấp dinh dưỡng đa, trung, vi lượng thiết yếu với hiệu suất tối đa cho cà phê mùa khô.
– Hàm lượng đạm, lân, kali, Mg, Zn … được cân đối phù hợp với cây cà phê giai đoạn mùa khô giúp tăng khả năng quang hợp, phục hồi cành, lá nhanh, phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung. Đặc biệt, lượng Bo hữu hiệu cao sẽ hạn chế tối đa rụng trái sinh lý.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng nhân cà phê.
Liên hệ