THÀNH TÍCH NỔI BẬT

NĂM THÀNH TÍCH THEO QUYẾT ĐỊNH
2009 Xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, xây dựng Công Đoàn vững mạnh 01/QĐ-CĐHCVN Do Công đoàn – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cấp ngày 12/01/2010
2010 Xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, xây dựng Công Đoàn vững mạnh 322/QĐ-CĐCT Do Công đoàn – Bộ Công Thương cấp ngày 27/12/2010
2011 Bằng khen của Bộ Công Thương 2039/QĐ-BCT Do Bộ Công thương cấp ngày 20/04/2012
2012 Xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, xây dựng Công Đoàn vững mạnh 02/QĐ-CĐCT Do Công đoàn – Bộ Công thương cấp ngày 02/01/2013
2012 Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam 27/QĐ-TLĐ Do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Cấp ngày 03/01/2013
2014 Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tặng cờ: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014

Nguồn: Công ty Cổ phần Bình Điền – MeKong

Liên hệ