LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Theo giấy phép số 1100845080 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 14 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Bình Điền – MeKong được phép hoạt động trong các lĩnh vực sau:

Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, thuốc bảo vệ thực vật
Kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
Sản xuất kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi
Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản
Gia công lắp đặt thiết bị sản xuất phân bón
Khai thác khoáng sản than bùn, cao lanh, phân dơi để sản xuất phân bón
Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn thủy sản
Nuôi trồng thủy sản

Một số sản phẩm đặc trưng của Công ty:

DAU-TRAU-DA-NANG HCMK3 HCMK8 5-2-10

Nguồn: Công ty Cổ phần Bình Điền – MeKong

Liên hệ