NPK CHUYÊN CÀ PHÊ - HỒ TIÊU

Hiển thị tất cả 16 kết quả

NPK chuyên dùng cho cây cà phê, hồ tiêu của Công ty Bình Điền – Mekong với hàm lượng các nguyên tố đa lượng – vi lượng thích hợp để cây trồng phát triển mạnh mẽ vào mùa khô,được nghiên cứu dựa vào đặc tính của các loại cây trồng vào các giai đoạn phát triển của cây.

Liên hệ