CHI TIẾT SẢN PHẨM

ĐẦU TRÂU MK 30-10-5+TE

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN LÚA CL1

Phun sau sạ 10 ngày đến khi trước làm đòng

RA RỄ MẠNH – NỞ BỤI NHANH
* Thành phần: N: 30 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 %, CaO: 0.05 %, MgO: 0.05 %,
TE (B, Cu, ZN): 1100 ppm

* Công dụng:   
–  Kích lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh nhanh, tập trung.
–  Thúc đẩy lúa sinh trưởng và phát triển khỏe.
– Tăng sức chống chịu của lúa khi đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và gặp thời tiết không thuận lợi.
–  Giúp tăng năng suất lúa

Liên hệ