ĐẦU TRÂU MK ĐA NĂNG

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN NPK CAO CẤP CHUYÊN HOA VÀ CÂY CẢNH

CHỒI  LÁ KHỎE – RA HOA NHIỀU

Hiệu quả cao cho cây con, thúc ra hoa và nuôi trái non

* Thành phần: Nts :17 %; P2O5hh :12 %; K2Ohh :7 %

* Công dụng:
– Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây cảnh và hoa giai đoạn cây con, sau khi cắt cành, trước trổ hoa.
– Kích thích ra rễ mạnh, đâm chồi, ra lá nhanh, cây phát triển xanh tốt.
– Thúc đẩy phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa nhiều.
– Phục hồi nhanh sau khi cắt tỉa, đốn cành. Tăng năng suất cây trồng.
– Tăng sức chống chịu với thời tiết không thuận lợi.

Liên hệ