ĐẦU TRÂU MK PHOMIC CHUYÊN CÂY CHÈ

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN CÂY CHÈ

NẢY CHỒI NHANH – VƯƠN ĐỌT MẠNH – PHỤC HỒI SAU ĐỐN TỈA CÀNH

* Thành phần: Nts 10 %; P2O5hh 5 %; K2Ohh 5 %; Axit amin 3 %; Axit humic 1 %; MgO 0,5 %; Zn 15 ppm; Mn 15 ppm; Cu 15 ppm

* Công dụng:
– Cung cấp đa, trung, vi lượng thiết yếu cho chè, đặc biệt là các bộ phận chồi lá non.
– Phục hồi nhanh sau khi đốn tỉa cành.
– Kích thích nảy chồi, ra đọt, lá sinh trưởng mạnh, cây khỏe.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng chè.
Liên hệ