QUINPYRAD 500 WP

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Hoạt chất:  Quinclorac:  450 gam/ kg +  Pyrazosulfuron Ethyl: 50 gam/ kg, có tính chọn lọc.
– Tác động: nội hấp
* Công dụng
– Diệt trừ các loại cỏ hại lúa.

Liên hệ