Chi đoàn Bình Điền-Mekong phát động phong trào ‘Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ’

Sáng ngày 12/11/2022, Chi đoàn Bình Điền-Mekong thuộc Đoàn thanh niên Công ty CP Phân bón Bình Điền đã phát động phong trào ‘Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ’ và hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh.

Tại Nhà máy Phân Bón Bình Điền – Tây Ninh, hơn 20 đoàn viên thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp toàn bộ nhà máy và trồng hơn 200 cây ăn quả và một số giống hoa, thảm cỏ lạc.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại nhà máy Bình Điền – Tây Ninh

Ý nghĩa của hoạt động phong trào ‘Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ’ là việc trồng các loại cây xanh đã góp phần làm đẹp cho cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cải tạo mội trường làm việc trong nhà máy, phân xưởng sản xuất, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Quý 4, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cả năm 2022.

Đoàn viên thanh niên dọn dẹp, phát quang môi trường

Đây cũng là việc làm truyền thống đã được duy trì nhiều năm nay của Công Ty Cổ Phần Bình Điền – Mekong. Đồng thời qua phong trào này nhắc nhở ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường trong nhà máy làm việc cũng như ngoài cộng đồng xã hội.

Đoàn viên thanh niên Công ty cổ Phần Bình Điền – Mekong ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”
Liên hệ