Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty CP Bình Điền – Mekong

Ngày 8/3/2024, tại tỉnh Tây Ninh,  Công ty cổ phần Bình Điền – Mekong đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bình Điền – Mekong. Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024”, năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức với ngành sản xuất phân bón khi tình hình xung đột quân sự trên thế giới như tại Nga – Ukraina.. làm cho nền kinh tế suy thoái tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tăng cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải nhiên liệu than đá tăng cao, thị trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu đầu tư phân bón thuốc BVTV của bà con nông dân giảm làm đại lý không dám tập kết phân bón.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc công ty phát biểu tại đại hội

Tuy nhiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị, đồng thời luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của ban TGĐ, các phòng ban chức năng của Công ty Phân Bón Bình Điền cùng các công ty thành viên. Sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các Sở, Ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, kết hợp với tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau của tập thể CBCNV trong Công ty đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giá các mặt hàng nông sản tăng, đặc biệt 02 mặt hàng chủ lực sử dụng lượng vật tư nông nghiệp nhiều là Cà phê và Lúa. Chính sách bán hàng của công ty linh hoạt trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, công tác chăm sóc khách hàng, khuyến mại được duy trì đáp ứng kịp thời yêu cần ngày càng cao của nhà phân phối, người sử dụng. Khai thác được các hệ thống phân phối mới, thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty.

 

Cổ đông tham gia đại hội

Nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bình Điền – Mekong năm qua khá ấn tượng, tổng sản lượng sản xuất đạt 37,724 tấn; sản lượng tiêu thụ 36,233 tấn đạt 96% kế hoạch và tăng 10% so với năm 2022; Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DVụ : 442,4 tỷ đồng, đạt 97 % KHđạt 91% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế : 8,3 tỷ tăng 137 % so với kế hoạch

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 14 triệu đồng/người/tháng.

Thách thức phấn đấu để đạt được kế hoạch năm 2024

Trên cơ sở phân tích kỹ dự báo tình hình mọi mặt, Công ty CP Bình Điền – Mekong đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2024, phấn đấu sản lượng sản xuất 37,900 tấn; sản lượng tiêu thụ 37,900 tấn; tổng doanh thu 458,5 tỷ đồng; lợi nhuận 8 tỷ đồng.

Thành viên Đoàn Chủ Tịch tại đại hội

Thành viên Đoàn Thư ký tại đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà Công ty đề ra cho năm 202 trên các hoạt động chủ yếu, như: quản trị nội bộ và quản lý chất lượng sản phẩm, kinh doanh – Marketing, hoạt động SX, nghiên cứu khoa học phát triển SP và bảo vệ môi trường, kế hoạch đầu tư XDCB, công tác quản lý tài chính, chế độ tiền lương, các chế độ người lao động và công tác XH.

Ông Ngô Văn Đông – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty phát biểu tại đại hội

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bình Điền – Mekong đã tập trung thảo luận, thông qua toàn bộ nội dung đề ra với số phiếu nhất trí cao (100%) của cổ đông, gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

 

Bình Điền – Mekong

Liên hệ