Hội Nghị Tổng Kết Phong Trào Thi Đua SX KD Giỏi Tỉnh Đồng Nai Giai Đoạn 2017 – 2022

Sáng ngày 8-09-2022, Tại Trung Tâm Hội Nghị và Tổ Chức Sự Kiện Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội Nghị Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Tỉnh Đồng Nai Giai Đoạn 2017 – 2022.

Đến tham dự chương trình có các lãnh đạo Trung Ương Hội Nông Dân Việt Nam, các lãnh đạo Tỉnh Uỷ Tỉnh Đồng Nai. Công bố quyết định khen thưởng bằng khen của UBND Tỉnh và giấy khen Hội Nông Dân Tỉnh cho gần 200 Nông Dân Sản Xuất Kinh Doanh Giỏi Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2022.

 

Hội nghị tổ chức khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp của các hộ kinh doanh trong Tỉnh Đồng Nai. Trong đó Công Ty Cổ Phần Bình Điền-Mekong được vinh dự mời tham gia gian hàng cùng chương trình.

Ban TT&TT Bình Điền – Mekong

Liên hệ