ĐẦU TRÂU ĐA NĂNG

Giá: Liên hệ

* THÀNH PHẦN
Nts: 17%, P2O5hh: 12%, K2Ohh: 7% + CaO: 0. 5%, MgO: 0.5% + TE
* CÔNG DỤNG
Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng giai đoạn cây con và sau thu hoạch
Thúc cây ra rễ mạnh, sinh trưởng khỏe, ra cành, chồi lá nhanh
Phân hóa mầm hoa mạnh, thúc ra bông tập trung
Tăng sức chống chịu của cây trồng với thời tiết bất thuận
Tăng năng suất và chất lượng nông sản
Liên hệ