BĐ-MK ĐẦU TRÂU 18-3-20 + TE (HM2)

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN NPK CAO CẤP CHUYÊN LÚA HM2

BÔNG DÀI – HẠT TO – TĂNG NĂNG SUẤT

* Thành phần: Nts 18 %; P2O5hh 3 %; K2Ohh 20 %

* Công dụng:
– Cung cấp dinh dưỡng cho lúa giai đoạn làm đòng, tạo và nuôi hạt.
– Lúa sinh trưởng khỏe, trổ bông thoát, bông dài.
– Tăng tỷ lệ hạt chắc, hạt mẩy, sáng.
– Hạn chế hiện tượng đỗ ngã.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi (nhiễm mặn, phèn, hạn hán …).
– Tăng năng suất và chất lượng hạt lúa.

Liên hệ