PHÂN BÓN LÁ ĐẦU TRÂU MK SIÊU RỄ

Giá: Liên hệ

Bộ rễ khỏe – Nền tảng để cây phát triển

🔹 Thành phần

✔ Nts 10%; P2O5hh 10%; K2Ohh 5%; B 10ppm; Cu 500ppm; Mn 15ppm; Zn 10ppm; NAA 100ppm; GA3 10ppm; Độ ẩm 5%; phụ gia đặc biệt

🔹 Công dụng

✔ Kích thích ra rễ nhanh, mạnh, mập và hình thành nhiều rễ tơ.

✔ Chiết cành, giâm cành mau ra rễ

✔ Thúc đẩy sự nảy mầm của hạt giống, chống rụng hoa, tăng đậu trái

Liên hệ