ĐẦU TRÂU BĐ – MK 17–7–17 +TE

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN NPK CAO CẤP CHUYÊN HỒ TIÊU – CÀ PHÊ 02

CHẮC HẠT – LỚN TRÁI – CHÍN TẬP TRUNG

* Thành phần: Nts: 17 %; P2O5hh: 7 %; K2Ohh: 17 %

* Công dụng:
–  Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cà phê, hồ tiêu … giai đoạn nuôi và thúc trái lớn nhanh.
–  Tăng khả năng quang hợp, tích lũy chất khô.
–  Chắc hạt, lớn trái nhanh, mẫu mã đẹp.
–  Hạn chế tối đa tác hại của hóa chua trong đất.
–  Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
–  Tăng năng suất, chất lượng cà phê, hồ tiêu.

Liên hệ