BĐ – MK ĐẦU TRÂU 16-16-8+9S+TE

Giá: Liên hệ

TĂNG TRƯỞNG MẠNH

* Thành phần: Nts: 16 %; P2O5hh: 16 %; K2Ohh: 8 %; S: 9 %; TE
* Công dụng:
– Cung cấp dinh dưỡng cân đối cho cây trồng trong giai đoạn cây con, phục hồi sau thu hoạch, thúc trổ hoa và nuôi trái non.
– Giúp cây tăng trưởng mạnh, tạo bộ khung tán khỏe, ra rễ nhanh, ra hoa nhiều.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Liên hệ