ĐẦU TRÂU MK-LÚA 2

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Thành phần: Nts 18%, P2O5hh 3%, K2Ohh 20%, Cu:50ppm, Zn:50ppm; Độ ẩm:5%

* Công dụng
– Cung cấp dinh dưỡng cho lúa giai đoạn làm đòng và tạo hạt.
– Lúa trổ bông thoát, đòng to, bông dài, tăng tỷ lệ hạt chắc, mẩy sáng.
– Ngăn ngừa lúa đổ ngã, tăng sức chống chịu của lúa với thời tiết bất thuận.
– Tăng năng suất và chất lượng lúa.

Liên hệ