PHÂN BÓN LÁ ĐẦU TRÂU BIO TRÙN QUẾ 02

Giá: Liên hệ

DÀY LÁ – MẬP CỌNG – MƯỚT LÁ

BUNG ĐỌT NHANH – RA RỄ MẠNH

THÀNH PHẦN – HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG

  • Acid amine cao cấp được chiết xuất từ trùn quế tươi: Axit aspatic: 2000 ppm; Leucine: 1200 ppm; Alanine: 1000 ppm; Axit glutamic: 1000 ppm; Valine: 800 ppm.
  • Đa lượng: Nts: 4%; P2O5hh: 2%; K2Ohh: 3%; pHH2O: 5; Tỷ trọng: 1.17.
  • Trung vi lượng: Mg: 0.012%; Ca: 0.012%; Bo: 200 ppm; Fe: 100 ppm; Zn: 200 ppm.

CÔNG DỤNG

  • Giúp cây đâm tược, nảy chồi, ra lá mới.
  • Chồi non mập, lá xanh mướt, bộ lá khỏe, tăng trưởng mạnh.
  • Ra rễ mạnh, nhiều rễ tơ. Phục hồi nhanh cây suy yếu, cằn cỗi.
  • Tăng sức chống chịu cho cây trồng, phục hồi nhanh sau thu hoạch.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Liên hệ