PHÂN BÓN LÁ ĐẦU TRÂU MK PHOMIC (100ML)

Giá: Liên hệ

Bung chồi mạnh –  Siêu ra rễ

🔹 Thành phần

✔Nts :10%; P2O5hh :5%; K2Ohh :5%; Axit amin: 3%; Axit Humic: 1%; Mg: 0,3%; pHh20:5; Tỷ trọng: 1,15; Phụ gia đặc biệt

🔹 Công dụng

✔ Kích thích ra rễ nhanh.

✔ Giúp ra nhiều rễ tơ, rễ phát triển mạnh

✔ Phục hồi bộ rễ cây suy

✔ Tạo mầm to, thân mập, bung chồi mạnh.

✔ Cây sinh trưởng khỏe

Liên hệ