PHÂN BÓN LÁ ĐẦU TRÂU MK02

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG

TO TRÁI – BÓNG TRÁI

CHỐNG RỤNG TRÁI

THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG

Nts: 8%; P2O5hh: 3%; K2Ohh :10%; Mn: 200ppm; Fe: 100ppm; Cu: 200ppm; Zn: 200ppm; NAA: 0,03%; GA3: 0,01%; Tỷ trọng: 1,2; pHH2O :5

CÔNG DỤNG:

  • Đòng to, trổ thoát, bông dài, đầy hạt.
  • Thúc trái lớn nhanh, chín đồng đều, to trái, bóng trái, mẫu mã đẹp.
  • Tăng hương thơm và mùi vị đặc trưng.
  • Chống rụng trái, nứt trái, sượng trái.
  • Nâng cao năng suất, chất lượng và thời gian bảo quản nông sản.
Liên hệ