ĐẦU TRÂU MK 2-10-3 KHOAI MÌ

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN KHOAI MÌ

CÂY SINH TRƯỞNG MẠNH – NHIỀU CỦ

* Thành phần: Nts 2 %; P2O5hh 10 %; K2Ohh 3 %; CaO 0,1 %; MgO 0,05 %; Axit humic 2 %; B 500 ppm; Zn 500 ppm; Mo 700 ppm

* Công dụng:
  – Cung cấp dinh dưỡng đa, trung, vi lượng thiết yếu cho các cây lấy củ giai đoạn sinh trưởng mạnh, tượng củ.
– Tăng khả năng hấp thu phân NPK của cây, thúc đẩy cây sinh trưởng khỏe.
– Phát triển bộ rễ mạnh, tạo củ nhiều.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất khoai mì và các loại cây lấy củ.
Liên hệ