TRIHEXAD 700 WP

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Hoạt chất:  Tricyclazole  670 gam/ kg +  Hexaconazole 30 gam/ kg
– Tác động: nội hấp
* Công dụng
Tác dụng: Phòng trừ bệnh đạo ôn     (đạo ôn trên lá và đạo ôn cổ bông) và khô vằn hại lúa.

Liên hệ