PRODIFAD 300 EC

Giá: Liên hệ

– Thành phần hàm lượng và hoạt chất:

Propiconazole 150 gam/L

Difenoconazole 150 gam/L

Phụ gia vừa đủ: 1L

* Công dụng:

– Đặc trị: bệnh lem lép hạt lúa, rỉ sắt cà phê

Liên hệ