PRODIFAD 300 EC

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Đặc trị: Bệnh lem lép hạt lúa và bệnh rỉ sắt cà phê.
– Thành phần: Propiconazole 150 gam/ lít  + Difenoconazole 150 gam/ lít.
* Công dụng:
– Có thể trừ được bệnh đốm lá đậu, thán thư cây ăn trái, khô vằn lúa…

Liên hệ