Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 8/10/2022, Công Ty CP Bình Điền – Mekong tổ chức Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty CP Bình Điền – Mekong; đồng chí Phan Hùng Cường – Bí Thư Chi Bộ Công ty CP Bình Điền – Mekong; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Bình Điền – Mekong; đồng chí Đoàn Nguyễn Phương Mai – Bí Thư Đoàn Công ty CP Phân Bón Bình Điền cùng 36 đoàn viên thanh niên trong công ty.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, bám sát Nghị quyết của Đoàn Công ty CP phân bón Bình Điền, Nghị quyết của Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền – MeKong. Mục tiêu cơ bản công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đoàn viên thanh niên; Phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo trong các phong trào, hoạt động gắn liền với sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, văn hóa văn nghệ, thể thao, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đoàn Chủ Tịch Công Ty CP Bình Điền – Mekong ( từ trái qua: đồng chí Nguyễn Thị Xuân Dung, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Cao Thái Bình)

Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Công ty cổ phần Bình Điền – MeKong thi đua lao động và học tập, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty”.

Ban Chấp hành Đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh – chức danh Bí thư Đoàn Công ty; đồng chí Lê Cao Thái Bình – chức danh Phó bí thư Đoàn cùng 03 đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Bình Điền – MeKong, nhiệm kỳ 2022-2027 là Đại hội Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Đoàn Công ty, được đem tài năng, sức trẻ để cống hiến, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Với tinh thần phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo của thanh niên trong lao động sản xuất kinh doanh và giữ gìn an ninh chính trị, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Liên hệ