BĐ-MK ĐẦU TRÂU 18-8-6+TE

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Thành phần: Nts: 18%, P2O5hh: 8%, K2Ohh: 6% + TE (MgO, B, Zn)

* Công dụng
– Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê và hồ tiêu mùa khô. Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch.
– Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý.
– Tăng năng suất và chất lượng cà phê và hồ tiêu.

Liên hệ