ĐẦU TRÂU MK CASIZN – CHUYÊN CÀ PHÊ – HỒ TIÊU

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Thành phần: Nts: 16%, P2O5hh: 6%, K2Ohh: 18% + CaO: 1%, SiO2hh: 0.5%, MgO: 0,5% + TE (B, Cu, Zn)

* Công dụng
– Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cà phê, hồ tiêu giai đoạn nuôi trái và thúc trái lớn nhanh.
– Tăng khả năng quang hợp, tích lũy chất khô.
– Chắc hạt, lớn trái nhanh, mẫu mã đẹp. Tăng sức chống chịu của cây khi thời tiết bất thuận.
– Tăng năng suất và chất lượng cà phê.

Liên hệ