ĐẦU TRÂU CASI.PHOS TVL

Giá: Liên hệ

HIỆU QUẢ NHƯ DAP
* Tính năng

–  Thành phần: Nts: 5%, P2O5hh: 17%, Ca: 5%, Mg: 3.6%, SiO2hh: 2%, độ ẩm:5%, Phụ gia đặc biệt
* Công dụng
–  Cung cấp đạm,lân, trung và vi lượng cần thiết cho cây, đặc biệt hiệu quả cao trong môi trường đất bị suy thoái, thiếu dinh dưỡng trung vi lượng.
–  Phân giải Lân tối đa cho cây trồng sử dụng.
–  Hạ phèn, giải độc mặn, ngăn ngộ độc hữu cơ.
–  Kích ra rễ mạnh, phân hóa mầm cây tối đa. Tạo nhiều bông
–  Chống đỗ ngã, tăng khả năng quang hợp cho cây
–  Giúp cây chống chịu khi thời tiết không thuận lợi

Liên hệ