ĐẦU TRÂU MK 30-10-5 CHUYÊN RAU – ĐẬU

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN RAU – ĐẬU

CHỒI KHỎE – RA LÁ NHANH

* Thành phần: Nts: 30 %; P2O5hh: 10 %; K2Ohh: 5 %; CaO: 0,05 %; MgO: 0,05 %; Zn: 500 ppm; Cu: 500 ppm; B: 100 ppm

* Công dụng:
– Kích thích cây ra rễ, đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt.
– Tăng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng khả năng chống chịu cho cây trồng khi gặp thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất cây trồng.

Liên hệ