ĐẦU TRÂU MK 30-10-5 CHUYÊN RAU – ĐẬU

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN RAU – ĐẬU

CHỒI KHỎE – RA LÁ NHANH

* Thành phần: Nts 30 %; P2O5hh 10 %; K2Ohh 5 %; CaO 0,05 %; MgO 0,05 %; Zn 500 ppm; Cu 500 ppm; B 100 ppm

* Công dụng:
– Kích thích cây ra rễ, đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt.
– Tăng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng khả năng chống chịu cho cây trồng khi gặp thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất cây trồng.

Liên hệ