ĐẦU TRÂU MK 5-45-10 CHUYÊN RAU – ĐẬU

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN RAU – ĐẬU

RA HOA TẬP TRUNG – HOA NHIỀU

* Thành phần: Nts 5 %; P2O5hh 45 %; K2Ohh 10 %; CaO 0,05 %; MgO 0,05 %; Zn 500 ppm; Cu 500 ppm; B 200 ppm

* Công dụng:
– Kích thích phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa nhiều tập trung.
– Tăng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng khả năng chống chịu cho cây trồng khi gặp thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng rau, đậu.

Liên hệ