ĐẦU TRÂU MK 5-45-10 RA HOA HỒ TIÊU

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN HỒ TIÊU

KÍCH RA HOA

* Thành phần: Nts: 5 %; P2O5hh: 45 %; K2Ohh: 10 %; CaO: 0,05 %; MgO: 0,05 %; Zn: 500 ppm; B: 200 ppm; Cu: 500 ppm

* Công dụng:
– Bổ sung dinh dưỡng đa, trung, vi lượng thiết yếu cho hồ tiêu trong giai đoạn tạo mầm hoa và ra hoa.
– Hoa nhiều, ra hoa tập trung, hạn chế đen bông.
– Tăng khả năng chống chịu cho hồ tiêu khi gặp thời tiết không thuận lợi.

Liên hệ