ĐẦU TRÂU MK AMICA NANO PLUS CHUYÊN HỒ TIÊU

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN HỒ TIÊU

TẠO CÂY KHỎE – TĂNG SỨC CHỐNG CHỊU

* Thành phần: Nts: 3 %; Axit amin: 25 %; Axit fulvic: 3 %; CaO: 4 %

* Công dụng:
– Cung cấp dinh dưỡng, axit amin và vitamin cho cây trồng, nhất là khi điều kiện bón phân vào rễ không thuận lợi.
– Tăng cường độ quang hợp, tổng hợp nhanh chất hữu cơ, bung chồi lá mạnh, kích cây sinh trưởng khỏe.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng chất lượng nông sản.

Liên hệ