INDAR 240 SC

Giá: Liên hệ

Sản phẩm chính hãng của Mỹ

* Tính năng
Có hiệu lực phòng ngừa cao, bảo vệ cây trồng nhờ tính thấm sâu mạnh vào lớp biểu bì lá, rất an toàn cho bông, giúp cây sạch bệnh và sinh trưởng khỏe.
* Thành phần
– Fenbuconazole: 240 gr/Lít
– Dung môi, phụ gia vừa đủ 1 Lít

Liên hệ