ĐẦU TRÂU MK AMICA NANO PLUS

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP CHUYÊN CÂY ĂN TRÁI

Phun sau thu hoạch và giai đoạn trái non

TẠO CÂY KHỎE – TĂNG SỨC CHỐNG CHỊU

* Thành phần: Nts 3%, Hữu cơ 3%, CaO 4%, Axit amin 25%.

* Công dụng:
–  Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho các giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt sau thu hoạch.
– Cây sinh trưởng khỏe, phát triển nhanh chồi, cành lá sau thu hoạch.
– Tăng đậu trái, thúc lớn trái.
– Tăng chất lượng quả cho cây ăn trái.
– Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.
Liên hệ