ĐẦU TRÂU MK – LÂN TƯỚI GỐC CÀ PHÊ

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Thành phần: Nts: 3%, P2O5hh: 10%, K2Ohh: 2%, axit humic: 2%, αNAA: 5000ppm.

* Công dụng
– Cung cấp dinh dưỡng cho cà phê mùa khô và hồ tiêu. Phục hồi nhanh cà phê và hồ tiêu sau khi thu hoạch.
– Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái sinh lý.
– Tăng năng suất và chất lượng cà phê và hồ tiêu.

Liên hệ