ĐẦU TRÂU NERICCA CÀ PHÊ HỒ TIÊU MÙA KHÔ

Giá: Liên hệ

* Tính năng
– Thành phần: Nts 5%, P2O5hh 13%, CaO 11%, MgO 4%, SiO2hh 6%, phụ gia sinh hóa đặc biệt.

* Công dụng
– Tạo bộ rễ khỏe trong mùa khô, tăng sức hấp thụ dinh dưỡng.
– Phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa tập trung, đậu trái đồng loạt.
– Giảm suy kiệt dinh dưỡng đất trong mùa mưa.
– Tăng năng suất và chất lượng cà phê và hồ tiêu.

Liên hệ