ĐẦU TRÂU BĐ – MK 15-5-19 +TE

Giá: Liên hệ

PHÂN BÓN NPK CAO CẤP CHUYÊN HỒ TIÊU – CÀ PHÊ 02

CHẮC HẠT – LỚN TRÁI – CHÍN TẬP TRUNG

* Thành phần: Nts :15 %; P2O5hh :5 %; K2Ohh :19 %

* Công dụng:

– Cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cà phê, hồ tiêu… giai đoạn thúc lớn trái, to hạt, chín nhanh.
– Tăng khả năng quang hợp, tích lũy chất khô.
– Giúp hạt to chắc, lớn trái nhanh, chín tập trung, mẫu mã đẹp.
– Tăng sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng cà phê, hồ tiêu.
Liên hệ